ინდუსტრია

მრეწველობა

ინდუსტრიის შესახებ

მრეწველობა ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი დარგია, რომლებიც მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან საბოლოო პროდუქტის მიხედვით. მეტალურგია, ენერგეტიკა, ნავთობის მრეწველობა, სამთო-მოპოვებითი, სამთო-ქიმიური, მანქანათმშენებლობა, ავიამშენებლობა, ქიმიური მრეწველობა, კვების მრეწველობა, მსუბუქი მრეწველობა, საფეიქრო, ტყავ-საგალანტერიო და სამკერვალო მრეწველობა ამ დარგის ტრადიციული მიმართულებებია. თუმცა, მსოფლიოში აღინიშნება ახალი დარგების სწრაფი ზრდა და მათი ხვედრითი წილის მნიშვნელოვანი ამაღლება მთლიან პროდუქციასა და დასაქმებაში. ეს დარგებია: გამოთვლითი ტექნიკა და საკონტროლო მოწყობილობები, კავშირგაბმულობის მოწყობილობები, ხელსაწყოთმშენებლობა, მათ შორის სამედიცინო, პლასტმასას და სინთეზური რეზინის წარმოების ახალი დარგები. ამ საპასუხისმგებლო დარგებისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მეტი დაცულობის შეგრძნება როგორც თითოეული დასაქმებულისთვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნის კუთხით, ასევე დახვეწილი სოციალური პაკეტების უზრუნველყოფის მიმართულებით.

სადაზღვევო რჩევები
1
კოლექტივის ჯანმრთელობის დაზღვევა
2
ქონების დაზღვევა
3
მანქანა-დანადგარების დაზღვევა
4
საწარმოო ხაზის დაზღვევა
5
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა
6
უბედური შემთხვევის დაზღვევა
7
ბიზნესის წყვეტის დაზღვევა
8
სამრეწველო ნედლეულის და მარაგების დაზღვევა
ლელა გაბელაია
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ჩანიშნე შეხვედრა
ლელა გაბელაია
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
gabelaia@ardi.ge
გაქვს კითხვები?
დაგვიკავშირდი 24/7-ზე
დაგვიკავშირდი 24/7-ზე
მიიღე საჭირო ინფორმაცია LIVE ოპერატორებისგან
ჩათის დაწყება