აუდიტორული დასკვნები

მიმდინარე დოკუმენტები
2022
აუდიტორული დასკვნა 2022
2021
აუდიტორული დასკვნა 2021
2020
აუდიტორული დასკვნა 2020
2019
აუდიტორული დასკვნა 2019
2018
აუდიტორული დასკვნა 2018
2017
აუდიტორული დასკვნა 2017
2016
აუდიტორული დასკვნა 2016
2015
აუდიტორული დასკვნა 2015
2014
აუდიტორული დასკვნა 2014
2013
აუდიტორული დასკვნა 2013
2012
აუდიტორული დასკვნა 2012
2011
აუდიტორული დასკვნა 2011