ინდუსტრია

უძრავი ქონება

ინდუსტრიის შესახებ

უძრავი ქონება მუდმივად ფიქსირდება ერთ ადგილას. ეს მოიცავს მიწას და ყველაფერს, რაც აშენებულია მიწის ნაკვეთზე და მყარად დგას მასზე. ბიზნესისთვის უძრავი ქონება მოიცავს უძრავ ქონებას, რომელსაც ბიზნესი ფლობს, მაგალითად:

  • მიწა
  • შენობები
  • მინერალები და წიაღისეული

უძრავ ნივთზე უფლების წარმოშობისათვის აუცილებელია ხელშეკრულების წერილობითი ფორმის დაცვა, რომელზეც მხარეთა მიერ გაკეთებული ხელმოწერის ნამდვილობას ამოწმებს საჯარო რეესტრის შესაბამისი სარეგისტრაციო სამსახურის უფლებამოსილი პირი ან ნოტარიუსი და წერილობითი ხელშეკრულების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. ამ ეტაპის დასრულების შემდეგ, სასურველია უძრავი ქონება დაზღვეული იქნას როგორც ადამიანური ფაქტორებით განპირობებული რისკებისგან, ისე ბუნებრივი კატაკლიზმებისგან. გაითვალისწინეთ, რომ მიწა არასადაზღვევო აქტივია.

სადაზღვევო რჩევები
სულხან სახამბერიძე
ჯგუფის ხელმძღვანელი
ჩანიშნე შეხვედრა
სულხან სახამბერიძე
ჯგუფის ხელმძღვანელი
sakhamberidze@ardi.ge
გაქვს კითხვები?
დაგვიკავშირდი 24/7-ზე
დაგვიკავშირდი 24/7-ზე
მიიღე საჭირო ინფორმაცია LIVE ოპერატორებისგან
ჩათის დაწყება